Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym „woodside.pl”
obowiązujący od dnia 01.10.2023 r.

Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym „woodside.pl”.

2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Nabywcę jest zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja w czasie składania zamówienia.

§1

Strony transakcji

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym „woodside.pl” (zwaną dalej Nabywcą) może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego „woodside.pl” (zwaną dalej Sprzedawcą) jest właściciel: TechgrafQ Sp. z o.o. z firmą zarejestrowaną pod adresem:
ul. Wronczyńska 32
60-102 Poznań
NIP: 7792508490
REGON: 384156204

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

a) komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu,

b) przeglądarki internetowe: Google Chrome, Internet Explorer co najmniej w wersji 6.0, Firefox co najmniej w wersji 2.0 lub Opera co najmniej w wersji 7.0.,

c) posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.

§ 2

Przedmiot transakcji

1. Przedmiotami transakcji są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego „woodside.pl”.

2. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego „woodside.pl” wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

3. Cenniki i inne informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.

4. Zamówienie złożone przez klienta w witrynie sklepu stanowi ofertę zawarcia umowy towarów będących przedmiotem zamówienia. Warunkiem potwierdzenia przyjęcia oferty przez sklep jest poinformowanie klienta mailowo, że jego zamówienie jest zrealizowane i gotowe do wysyłki. W momencie potwierdzenia całej transakcji przez sklep, zostaje zawarta umowa sprzedaży.

§3

Składanie zamówień

1. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2. Informacje o towarach na stronie sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Składanie zamówień w sklepie internetowym „woodside.pl” odbywa się za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się na stronie WWW Sklepu, przy opisie danego produktu.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5. Nabywca składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów (towarów), zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

§ 4

Realizacja zamówień

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie dokładnych danych (imię, nazwisko oraz adres dostawy) wraz z numerem telefonu, umożliwiających pracownikom sklepu weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

2. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

§ 5

Formy płatności

1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

a) przelewem tradycyjnym, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy.

b) płatnościami Przelewy24 przed dostawą towaru na konto Przelewy24 Sprzedawcy.

2. Z chwilą wpłynięcia należności na rachunek bankowy lub konto Przelewy24 Sprzedawcy, towar zostaje wysłany.

3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6

Paragony, faktury

1. Do każdego zakupionego produktu na życzenie klienta dołączany jest paragon fiskalny lub faktura.

§ 7

Dostawa produktu

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym „woodside.pl” realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1-5 dni roboczych a termin dostawy od 1-3 dni roboczych w zależności od rodzaju produktu i sposoby wysyłki. W przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny, sprzedawca zawiadomi o tym Nabywcę niezwłocznie i zwróci całą otrzymaną kwotę zapłaty.

3. Kupujący automatycznie udziela sprzedającemu tj. TechgrafQ Sp. z o.o., pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy, z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego

4. Koszt dostawy określa cennik firmy dostarczającej towar i podawany jest przez pracowników Sprzedawcy przed potwierdzeniem zamówienia i dostawą towaru do Nabywcy.

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Klient odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną lub drogą telefoniczną).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Do paczki należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu towaru.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot zakupionych przez Państwa towarów.

6. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Zwroty należy kierować na adres:
TechgrafQ Sp. z o.o.
ul. Kamienna 26
61-423 Poznań

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9

Reklamacje

1. Firma podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę woodside.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: TechgrafQ Sp. z o.o. ul. Kamienna 26, 61-423 Poznań lub mailowo pod adres sklep@woodside.pl 

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Firma TechgrafQ Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

6. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@woodside.pl poprzez załączenie wypełnionego formularza reklamacji.

7. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 11

Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

§ 12

Informacja handlowa

Informacje dotyczące informacji handlowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Spory powstałe pomiędzy Nabywcą a sklepem internetowym podlegają rozstrzygnięciu rzeczowo właściwym polskim sądom powszechnym. Umowa zawierana jest w języku polskim.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.